Aktieägare
1 Familjen Månsson 61,03%
2 Olle Anfelt med bolag 5,95%
3 Ateneum AB 5,21%
4 Stefan Vilhelmsson m familj 4,35%
5 Sven Spånberg 3,30%

Totalt antal aktieägare 30 st.