Kallelse till årsstämma i Falvir AB

Aktieägarna i Falvir AB 556553-3667 kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 mars 2019 klockan 10.00 i Falvirs lokaler på Tåstrupsgatan 2, 262 32 Ängelholm. Aktieägare som önskar delta skall anmäla till bolaget senast klockan 18 den 18 mars 2019.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Falvir AB, Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm eller per mail till mans.mansson@falvir.se

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan.

 

Agenda enligt följande:

10.00 Ordinarie årsstämma enligt Bolagsordning

10.30 Presentation Falvir 2019
11.45 Avslut

 

Väl mött den 22:e mars 2019.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Falvir AB