Hållbarhetsstrategi

Falvirs förhållningssätt till hållbarhet präglar bolagets alla delar. Vi är övertygade om att företag som integrerar hållbarhet i sina verksamheter och affärsbeslut kommer att vara mer framgångsrika och skapa mer långsiktigt värden. Därför vill Falvir agera som engagerade och ansvarsfulla ägare och investerare utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga termer som bidrar till positiv utveckling för hela vårt samhälle.

I våra fastighet- och byggprojekt driver vi ständigt dialog med kunder och leverantörer för att säkerställa medvetna val av så väl produkter som tjänster för att på vårt sätt bidra till att minska den miljömässiga påverkan.

Som investmentbolag kretsar vårt hållbarhetsarbete kring att påverka våra portföljbolag att implementera sunda värderingar och strukturer för en hållbar utveckling. Vi ser särskilt att våra investeringar främjar landsbygden och bidrar till bred samhällsutveckling. Vi stödjer universellt erkända mänskliga rättigheter och tar långsiktigt ansvar för etiska standarder.

Falvir följer den vägledande standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Falvirs företagspolicy värderar teamet högt och familjekänslan i företagets struktur bidrar till omsorg och respekt för såväl den anställde som kundens mående och utveckling. Med Falvir koncernens investeringar inom olika branscher gör att Falvirs kompetens är bred och nätverket med kunder, leverantör och medarbetare vår viktigaste bas. Varje medarbetare, varje kontakt är viktig och fyller en viktig roll i Falvirs framgångsrika team. Tillsammans ska vi våga växa!