Vår historia

Falvir AB grundades 1998 av Göran Månsson och hade vid starten sitt säte i Falköping. Ursprungligen var Falvir ett utbildningsföretag som med sina digitala lärplattformar låg i framkant med dåtidens lärcenter. Namnet Falvir står för Falköpings virtuella värld och med hjälp av nyteknik och kreativitet möjliggjorde vi skräddarsydd fortbildning med både offentlig sektor och privata företag som kunder.

Görans bakgrund som skolledare har från start präglat företagets vision och policy. Begreppen Våga växa, I huvudet på en skapare och Folke Dahlkvists kreativitetsteorier har lagt grunden för både förhållningssätt och arbetssätt inom företagets olika verksamheter. Tillsammans med värdeord som handlingskraft och möjligheter är de än i dag drivkraften i våra projekt och investeringar.

Görans egen pedagogiska modell, Störa och beröra bygger på synsättet att det är den inre drivkraften som är grunden i all utveckling. Denna drivkraft utvecklas tillsamman med medarbetare, personer och utmaningar i din omgivning. Därför är också laget, teamet, gruppen och nätverk viktiga element i Falvirs filosofi. Detta har gjort att Falvir under sina år utvecklats till ett investmentbolag som idag har sitt säte i Ängelholm. Vår investmentportfölj är inom byggsektorn, fastigheter, utbildning, e-handelsföretag samt nyteknik.

Idag leder nästa generation företaget vidare med Görans son Måns Månsson som VD. Med samma filosofi som sedan start har begreppet Våga växa kommit att innebära att vi investerar både i företaget och i människorna bakom.

Vårt nätverk är vår styrka och tillsammans skapar vi möjligheter!