Investment policy

Våga växa – som företag och människa!

Vår investmentpolicy bygger på att skapa värden tillsammans med bolaget vi investerar i. Genom vår metod ​ I huvudet på en skapare ser vi närmare på personerna bakom idén om de har vad som krävs för att förverkliga ett​ projekt och våga växa. ​ Vi investerar lika mycket i personerna bakom idén som i bolaget. ​

Vi kan bidra till att göra resan lättare men det är tillsammans vi skapar värden!

 

Intuition

– omedelbar uppfattning
– känslighet
– yttre spaning
– inre spaning

Lundblad&Vejbrink 1998

Kreativitet

– ser helheter
ser samband
ser saker som de är
har en öppen attityd
ser möjligheter mer än hinder
vågar se sakerett nytt sätt
kan kombinera

Kreativitetsteorin, Folke Dahlqvist

Handlingskraft

– förmåga att driva processer
– förmåga att fatta beslut
– mod att tro på sig själv
– mod att tro på sin idé
– mod att ta risker
– mod att bryta gränser
– mod att röra om i etablissemanget

Lundblad&Vejbrink 1998