Våra Investments
Ciconia Project Group AB

Ciconia Project Group projektleder hela byggprocessen. Med lång erfarenhet, kompetens och kunskap inom projektledning av byggprocessens olika steg är Ciconia beställarens förlängda arm från idé till överlämnandet av färdig byggnad. Ciconia Project Group har under de senaste åren lett arbetet av byggnationer så som Norra Varalövs logistikfastigheter söder om Ängelholm och Tostarps handelsområde utanför Helsingborg. Ett när samarbete med beställaren och byggherren är viktiga och därför är våra ledord ”att bygga på förtroende” genom hela byggprocessen.

Kontaktperson: Nils Ahlfors

Rock Entreprenad AB

Rock Entreprenad AB specialiserar sig på mark-, anläggnings-, bygg- och entreprenadarbeten för alla typer av byggnationer och utföranden. Med lång erfarenhet och kunskap inom branschen hjälper vi kunden med sina önskemål. Vårt team utför alla typer av arbeten med syfte att forma och bereda mark för uppförande av byggnader samt anläggning av tomter och trädgårdar.

Kontaktperson: Henrik Nilsson

Falvir Fastigheter AB

Falvir Fastigheter äger fastigheter i Skåne som är nyproducerade fastigheter inom kontor, lager och bostäder.

Kontaktperson: Måns Månsson

Storön Utveckling AB

Storön ligger utanför Otterbäcken i Gullspångs kommun och refereras ofta till Vänerns pärla. Under stora delar av senare delen av 1900-talet var ön semesterboende för Bofors anställda och ett självklart utflyktsmål för sommargäster. Naturen, vattnet och lugnet är uppskattade inslag för befintliga stugägare på ön. Storön har varit i Falvir-koncernens ägor sedan början av 2000-talet och har på olika sätt utvecklat ön för att möjliggöra för att fler ska kunna hitta sitt paradis på ön. Under våren påbörjas försäljning av ytterligare stugor och tomter.

Kontaktperson: Johan Widström

Enable Education AB

Enable Education AB bedriver konsultverksamhet inom skolutveckling, personalutveckling, handledning och ledarskap för både näringsliv och offentlig sektor. Med erfarenhet inom projektledning av olika utvecklingsarbeten inom skola och kommun samt handledning av kollegialt lärande, föreläsning och annan utbildning.

Kontaktperson: Sara Karlsson

Nordic Emotion Group AB

Nordic Emotion Group AB inriktar sig på handel med finansiella instrument.  Med olika fondkommissionärer sker handel med värdepapper på den svenska börsen.

Kontaktperson: Måns Månsson

Innehav