Nyheter

Kallelse till årsstämma i Falvir AB

Kallelse till årsstämma i Falvir AB Aktieägarna i Falvir AB 556553-3667 kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 mars 2019 klockan 10.00 i Falvirs lokaler på Tåstrupsgatan 2, 262 32 Ängelholm. Aktieägare som önskar delta skall anmäla till bolaget senast klockan 18 den 18 mars 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget…

Läs mer..

Falvir Styrelse

Falvir AB efter årsstämman välkomnar Nils Ahlfors in i styrelsen. Nils Ahlfors har en bred kunskap och goda erfarenheter inom större byggprojektlednings uppdrag.  

Läs mer..