Kaunis Iron

Kaunis Iron AB driver järnmalmsgruvan i Pajala sedan 2018. Den nya generationens gruva, med fokus på hållbarhetens alla aspekter.

Förvärvsår: 2018

Åk till toppen