Om oss

Vi köper inga bolag – vi går in i partnerskap. Kort och gott investerar vi i andras goda affärsidéer. Som en allierad partner från idéstart bistår vi med såväl kunskap som kapital för att möjliggöra att kommersiella mål nås. Vi gör detta samtidigt som både människa och miljö mår bra genom hela processen.

På så sätt lever avkastning och värdeskapande i ekonomiskt hållbar symbios och framtidens affärsmöjligheter skapas genom att möta människor och idéer med en inlyssnande och human inställning. Tillsammans får vi idéer, kapital och människor att växa.

Våra värderingar

Känsla

Att vi, samtidigt som vi har en stark affärsmässighet, vågar lyssna till och lita på vår magkänsla och intuition i vårt beslutsfattande. I både stort och smått.

Flexibilitet

Att vi lyfter blicken och ser den samlade styrkan bakom branschöverskridande investeringar. Detta gör oss resilienta, rika på kunskapskapital och ekonomiskt hållbara.

Handlingskraft

Att vi kan leda med en observant, avväpnande och uppriktig handlingskraft. Detta förhållningssätt kultiverar en mentalitet som genomsyrar hela verksamheten och de bolag vi investerar i.

Vår styrelse

 Stefan Vilhelmsson
Stefan Vilhelmsson

Styrelseordförande och delägare

När jag investerade i Falvir var det självklart för mig att engagera mig i styrelsearbetet då flera av oss var volleybollkompisar på internationell nivå. Mina superkrafter finns inom strategiskt management, försäljning, logistik och ledarskap. Det kombinerat med energi, stark motor, prestigelöshet och en positiv syn på möjligheter gör att projekten förflyttas i rätt riktning. Jag får energi av att se att det bär frukt från ax till limpa där Falvir gemensamt med grundarna i investeringsprojekten samarbetar och processar fram nästa steg på kort och lång sikt. Vi i Falvir har olika kompletterande kompetenser som gör att investeringarna får den hjälp och stöd som behövs för att lyckas.

Sara Karlsson
Sara Karlsson

Projektutvecklare, styrelseledamot och delägare

Den superkraft som jag bidrar med är positiv energi till processer och utveckling. Jag ser potential i möjligheten framåt och inspirera människor att våga utvecklas, våga utmanas och tro på sin förmåga. Jag får som mest energi när goda idéer förverkligas. När teamet arbetar tillsammans och olika kompetenser möts och bidrar till växt och utveckling. Det som driver mig ligger i att utveckla och att utvecklas! Tillsammans i företaget, i samarbete med andra men också den egna utvecklingen.

Måns Månsson
Måns Månsson

VD, styrelseledamot och delägare

Den superkraft som jag bidrar med i min roll är nog problemlösaren. Inga problem är för krångliga utan ger en möjlighet till kreativitet och att man tvingas hitta vägar framåt. Min drivkraft ligger i att skapa någonting tillsammans. Dels i bolaget man är ansvarig för, dels de skapelser (investeringar) vi har tillsammans med andra. Och när tempot är som högst, när affärerna känns som mest spännande och när en grupp människor delar idéer - det är det som ger mig mest energi!

Kalle Sundkvist
Kalle Sundkvist

Styrelseledamot och delägare

Falvir ligger mig varmt om hjärtat sedan jag blev involverad i bolaget i början av 2000-talet. Vi är ett stabilt och framgångsrikt bolag och det är utvecklande och roligt att vara med på resan! Min styrka ligger främst inom att bidra med engagemangsperspektivet hos ägare, ledare och medarbetare. Min profession är att arbeta med ledar- och organisationsutveckling och det handlar i grund och botten om att det ska skapas en framåtrörelse som bidrar till att de utmanande målen uppnås. Själv får jag energi när ett utmanande uppdrag vänder och når framgång och att det är just vår samlade kompetens och erfarenhet som har bidragit till lyftet.

Johan Widström
Johan Widström

Styrelseledamot och delägare

Jag är en del av Falvirs styrelse för att jag gillar att engagera mig i såväl strategiska som operationella frågor. Det finns möjlighet att operationellt engagera sig i Falvirs investeringar och människorna som driver bolagen, speciellt i tidiga skeenden, vilket är där min kompetens kommer till sin rätt. Mina superkrafter är att analysera framåt i flera steg och riktningar, ger energi med engagemang samt att jag vågar säga nej med diskussion som följd. Mest energi får jag av att, i olika team, få se bolagen och Falvir ta sig framåt på resan. Och framför allt att se hur människor utvecklas, lyfter sig och aldrig ger upp.

Hållbarhetsstrategi

Vårt förhållningssätt till hållbarhet präglar bolagets alla delar. Vi lever efter övertygelsen om att företag som integrerar hållbarhetsaspekten i sina verksamheter och affärsbeslut kommer att vara mer framgångsrika och skapa större värde på lång sikt. För oss är det viktigt att leva och agera utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga parametrar som bidrar till positiv utveckling för hela vårt samhälle och som skapar ett liv med än större värde, för alla.

Vårt hållbarhetsarbete kretsar främst kring att stötta våra innehav att implementera strukturer för en hållbar utveckling. I våra fastighet- och byggprojekt finns en ständig dialog med kunder och leverantörer för att säkerställa medvetna val av så väl produkter som tjänster för att bidra till att minska den miljömässiga påverkan. Samtidigt stödjer vi universellt erkända mänskliga rättigheter och tar långsiktigt ansvar för etiska standarder, bland annat den vägledande standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000.

Aktieägare

1. Familjen Månsson

83,13%

2. Ateneum Holding

8,49%

3. Övriga Styrelsen

8,38%

Åk till toppen