FALVIR AB

Falvir AB är ett privatägt investmentbolag baserat i Ängelholm och Stockholm. Huvudkontoret är i Ängelholm.
Vår investment portfölj är inom byggsektorn, fastigheter, e-handel, utbildning samt nyteknik.

Vi ser framåt
Falvir AB har genom sina 20 år som verksamhet alltid haft resan som fokus. Vi har förfinat vår investment policy med åren och idag investerare vi dels i etablerade bolag med en utvecklingsmöjlighet men även tidigt i process med bolag som vi tycker är intressanta. Vi går ofta in och tar en aktiv del i ledningsarbetet.

Samarbete
Ensam är inte stark och vi på Falvir har under 20 år som verksamhet skapat oss ett brett nätverk som är vår främsta styrka. Med ett brett nätverk skapar vi möjligheter tillsammans i våra investment cases.

Vi kan
Projektutveckling inom bygg, företrädesvis kommersiella fastigheter inom logistik men även andra typer av fastighetsprojekt.
Affärsutveckling. Effektivisering av ledning och styrelsearbete främst genom ett aktivt ansvar som ägare.
Vi kan driva processer från att driva ett bolag från onoteratbolag till ett noteratbolag.  

Nyheter

Falvir AB ingår samarbete med MOSO AS

Falvir AB är stolt investerare i norska bolaget MOSO AS (Mentoring and Observation SOftware) som har utvecklat ett unikt redskap för att öka kvaliteten, interaktiviteten och förbättra responsen i handledningsprocessen i professionsutbildningar. Det unika digitala redskapet ger med sina multi-modala funktioner observationsunderlag som höjer handledningens kvalitet, ökar medveten-heten vid mottagande av respons och synliggör lärande…

Läs mer..